گالری نک | پیش نگاه

گالری نک

گالری نک

مدرس شمال | خیابان ظفر | کوچه ناجی | خیابان فرزان | کوچه پیروز شرقی | کوچه سینا | پلاک 7 | تلفن : ٢٦٤٠٩٥٦٧ | ٢٦٤٠٩٥٦8

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنج شنبه : 12 تا 8

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

گالری نک


نمایشگاه گروهی

فروش سالانه، گالری نَک

نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی، چاپ، مجسمه، عکس

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 13 مهر 1396