فرشته | پیش نگاه

فرشته

فرشته

شريعتي | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 12 تا 8

جمعه: 4 تا 8 گالري شنبه ها تعطيل است.

اردیبهشت

فرشته


محمد احصايی، نصراله افجه ايی، سالار احمديان، اميد خاكباز، بابك رشوند، عليرضا سعادتمند، عين الدين صادق زاده، مهدي فلاح، كيارش يعقوبی

بدون عنوان

نمايشگاه گروهي نقاشيخط

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 26 اردیبهشت 1396

خرداد

فرشته


علی آل حسینی، مریم اشکانیان، پونه اوشیدری، حسین تمجید، نغمه جهانی، شیدا حسن پور، شب بو دژپور، امید شلمانی، فرشید شیوا، هاله کیامحسنی، پدرام لسانی، مینا محسنی، مهدی منصوری، سعید نودهی، جانان نوذری، ارشیا هوشمند

روزنه

نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 16 خرداد 1396