گالری فرشته | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

خیابان شریعتی | پائین تر از پل صدر | پلاک 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : 12 تا 8

جمعه ها : 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است.

شهریور

گالری فرشته


صدرا وجدانی

"سفالی شُد ..."

مجموعه دست‌سازهای سرامیکی
نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 28 شهریور 1396