طراحان آزاد | پیش نگاه

طراحان آزاد

طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

اردیبهشت

طراحان آزاد

گردآورنده: شهرام انتخابی


مونیکا بونوچینی، کاندیس براینز، برگیت برنر، ماتیلدا تر هاینه، هی جاگو، کیریستین یانکوفسکی، هلومت و یوهانا کندل، کریستین لار، کارین سندر، اگیل سربینسون، کای شیمنس، آناتولی شوالو،و وادیم ساخاروف

کپی پیست

نمایشگاه گروهی ویدئو، عکس و چیدمان

گشایش : 8 ادریبهشت 1396

پایان : 19 اردیبهشت 1396

طراحان آزاد


پانته آ لاچین

خط تولید

نمایشگاه انفرادی انتستالیشن

گشایش : 22 ادریبهشت 1396

پایان : 28 اردیبهشت 1396

طراحان آزاد


محمد رضا میرزایی

زیارت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 ادریبهشت 1396

پایان : 3 خرداد 1396

خرداد

طراحان آزاد


ستاره شهبازی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 16 خرداد 1396

طراحان آزاد


جمعی از هنرمندان نقاش ، عکاس ، مجسمه ساز ، تاتر و ادبیات

پشت نویسی

نمایشگاه گروهی چند رسانه ای

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 30 خرداد 1396