شلمان | پیش نگاه

شلمان

شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

اردیبهشت

شلمان


کریم پروینیان

بی طرف، خالی، درسکوت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 اردیبهشت 1396

پایان : 13 اردیبهشت 1396

شلمان


دکتر حسنعلی لقایی

سفر آب

نمایشگاه انفرادی نقاشی(آبرنگ)

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 27 اردیبهشت 1396

خرداد

شلمان


بابك گرمچي

هم آمیزی هنرهای سنتی و هنر معاصر به مناسبت روز جهانی موزه

نمایشگاه انفرادی تابلوی مس و مینا

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 3 خرداد 1396

شلمان


شهرام جهانسوز

روزگاری زندگی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 11 خرداد 1396