گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

آبان

گالری شلمان


غزال جوان

حوض نقاشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی مدرن (ميكس مديا)

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری شلمان


ساغر انواری

در امتداد رنگ

نمایشگاه انفرادی آبرنگ و اکریلیک

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 17 آبان 1396

آذر

گالری شلمان


فائره افجه نیا

نگاهی از درون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396

گالری شلمان


منتخبین اول فراخوان عکس تهران

(روایت اول به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس گالری)

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 29 آذر 1396