گالری سیحون 2 | پیش نگاه

گالری سیحون ۲

گالری سیحون ۲

خیابان مقدس اردبیلی | خیابان کیهان | کوچه سینایی | پلاک 24 | تلفن : 22174346 | فکس: 88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

تیر

گالری سیحون ۲


نمايشگاه گروهی از مجموعه شخصی سه مجموعه دار: ويدا زعيم، علی لاجوردی و آرش وفاداری

گشایش : 2 تير 1396

پایان : 7 تير 1396

گالری سیحون ۲


نمايشگاه گروهی نقاشی و مجسمه و عکس

گشایش : 9 تير 1396

پایان : 28 تير 1396

شهریور

گالری سیحون ۲


نمایشگاه گروهی نقاشی خط استادان معاصر هنر ایران

دست های بهم پیوسته

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 29 شهریور 1396