سیحون 1 | پیش نگاه

سیحون ۱

سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است. www.seyhounartgallery.com

اردیبهشت

سیحون ۱


علی ترقی جاه

بهشت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 13 اردیبهشت 1396

سیحون ۱


نعیمه رزاقی

گل جامه گان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 27 اردیبهشت 1396

سیحون ۱


سولماز توحیدلو

الف – ب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 10 اردیبهشت 1396

خرداد

سیحون ۱


مهدی سحابی

نادیده های مهدی سحابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 31 خرداد 1396