گالری سیحون 1 | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | فکس: 88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

شهریور

گالری سیحون ۱


مهدی رضوی

بر آب افتاده

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 15 شهریور 1396

گالری سیحون ۱


کتایون معادلیان، فراز ناصر شریف

تا مانده ها

نمایشگاه گروهی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 29 شهریور 1396