گالری سیحون ۱ | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون ۱


صابر سليمانی

نگاه خاموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 26 مهر 1396

گالری سیحون ۱


سارا تقوی

باز، يافتِ ديگر

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 10 آبان 1396

آذر

گالری سیحون ۱


الهه عروضی بصیری

نقاشی های الهه عروضی بصیری

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 15 آذر 1396

گالری سیحون ۱


پژمان علومی

اندر میانم پیچ پیچ

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396

گالری سیحون ۱


صادق ادهم

آكولاد

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 6 دی 1396