ساربان | پیش نگاه

ساربان

ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

ساربان


میترا کاویان

روشنی گل ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 11 اردیبهشت 1369

ساربان


نیلوفر قادری نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 25 اردیبهشت 1396

خرداد

ساربان

گردآورنده: عیسی جباری


حمیدرضا فتوحی

خاور نه چندان دور

نمایشگاه انفرادی مجسمه و چیدمان

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 12 خرداد 1396