گالری ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.sareban.gallery

مرداد

گالری ساربان


كيومرث كياست

روايت جنون

نمايشگاه انفرادى

گشایش : ٢٧ مرداد 1396

پایان : 6 شهريور 1396

شهریور

گالری ساربان


رسول كاظمى

ما

نمايشگاه انفرادى مجسمه

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 3 مهر 1396