زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

اردیبهشت

زیرزمین دستان


فریدون آو

یادداشت ها 1383-1380

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 25 فروردین 1396

پایان : 15 اردیبهشت 1396

خرداد

زیرزمین دستان


امیر سقراطی

بسامد سکوت

نمایشگاه انفرادی اکرلیک روی مقوا

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 12 خرداد 1396

زیرزمین دستان


بهمن کیارستمی

فتو ریاحی

نمایشگاه انفرادی-رونمایی از کتاب

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 26 خرداد 1396