گالری زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

تیر

گالری زیرزمین دستان


شروین شاهرخ

چهار دست و پا آموختن

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : ۲ تیر ۱۳۹۶

پایان : 16 تیر ۱۳۹۶

گالری زیرزمین دستان


امیر کمند

نِئو پریمیتیو

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 23 تیر ۱۳۹۶

پایان : 30 تیر 1396

مرداد

گالری زیرزمین دستان


یاشار صلاحی

نزدیک تر

نمایشگاه انفرادی طراحی و حجم

گشایش : ٢٧ مرداد ١٣٩۶

پایان : ٣ شھریور ١٣٩۶

شهریور

گالری زیرزمین دستان


ترمه یقیازاریان

مستند وابستگی

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : ١٠ شھریور ١٣٩۶

پایان : 17 شھریور ١٣٩۶

گالری زیرزمین دستان


میلاد موسوی

زنآشویتس

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 7 مهر 1396