راه ابریشم | پیش نگاه

راه ابریشم

راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : 88977148

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 4 تا 8

www.silkroadartgallery.com

اردیبهشت

راه ابریشم


ایزابل اشراقی

ریشه های من

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : ۱ اردیبهشت 1396

پایان : 15 اردیبهشت 1396

راه ابریشم


سالومه سوزنچی، سمیرا داورفر، سحر مختاری، فرزین فروتن، آرمین عبدی

انباشت

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 5 خرداد 1396