گالری راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : ۸۸۹۷۷۱۴۸

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.silkroadgallery.com

مهر

گالری راه ابریشم


تهمینه منزوی

گذشته استمراری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 17 مهر 1396

گالری راه ابریشم


آرنو فیشر

با همکاری سفارت آلمان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 15 آبان 1396

آذر

گالری راه ابریشم


محمدرضا فقیهی

نامحدود

نمایشگاه انفرادی تصویرسازی دیجیتال مفهومی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 20 آذر 1396