گالری راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : ۸۸۹۷۷۱۴۸

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.silkroadgallery.com

تیر

گالری راه ابریشم


نمایشگاه تابستانی

نمایش آثار عکاسان گالری راه ابریشم

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : ۲۶ خرداد 1396

پایان : ۳۰ تیر ۱۳۹۶

شهریور

گالری راه ابریشم


جاوید نیکپور، فرزام صالح، محمدعلی نجیب، پیام ثانی، روشن نوروزی

نمایشگاه سالیانه گروه عکس پودیوم (پودیوم، یک)

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : ۳ شهریور 1396

پایان : ۱۷ شهریور 1396

گالری راه ابریشم


تهمینه منزوی

گذشته استمراری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : ۲۴ شهریور 1396

پایان : ۱۷ مهر 1396