دید | پیش نگاه

دید

دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس: 88814389

ساعات بازدید : روزهای عادی: 3 تا 9

افتتاحیه: 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

دید


پروین هانی طبائی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی چاپ چوب

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 2 خرداد 1396

خرداد

دید


سحر سیدنژاد

شبحی بر جهان سایه افکنده است

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 5 خرداد 1396

پایان : 18 خرداد 1396

دید


هانی نجم

تعلیق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 30 خرداد 1396