گالری دید | پیش نگاه

گالری دید

گالری دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس : 88814389

ساعات بازدید : 3 تا 9

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری دید


ژیلا مبصر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 4 مهر 1396

گالری دید

به کوشش: وحید معینی


نگاهی به آثار هنرمندان جاودان ایران

به مناسبت اولین سالگرد گالری دید

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 9 آبان 1396

آبان

گالری دید


در کنار دیگری

آثاری از هنرمندان نام آشنا

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396