گالری دید | پیش نگاه

گالری دید

گالری دید

ضلع شرقی خانه هنرمندان | خیابان عاصم ترابی | نبش کوچه اردلان | پلاک 24 | طبقه دوم | تلفن : 88814390 | فکس : 88814389

ساعات بازدید : 3 تا 9

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری دید

گرد آورندگان: افسانه آخوندی , الهام شکیبی نیا


نسترن حاجی عرب، شبنم ناصر پور، نیلوفر رضوانی، فریده عزیزی، نازنین نخباف، مریم کریمی، مهسا شمس فرد، شیرین جواهری، فرشته نمد کلاهی

تجربه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 30 تیر 1396

پایان : 10 مرداد 1396

مرداد

گالری دید


سامان فرهنگی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 مرداد 1396

پایان : 24 مرداد 1396

گالری دید


نیوشا نیوژپور

بازیگوشی در باغهای ایرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 مرداد 1396

پایان : 7 شهریور 1396

شهریور

گالری دید


علیرضا پویا، سحر یخچالی، غزال زارع، وحید بیک وردی، هدیس

همین - هست

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 شهریور 1396

پایان : 21 شهریور 1396