گالری دنا | پیش نگاه

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

مهر

گالری دنا


حمید جانی پور

با ريزش ايام سنگسارم كن

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 24 مهر 1396

گالری دنا

گردآورنده: گالری دنا


نگار مسعودی، آرش یزدانی، نفیر

سرنوشت تو را بتي رقم زد كه ديگران مي پرستيدند!

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 8 آبان 1396

آذر

گالری دنا


رحیم مولائیان

رویاهای متجسد یک خواب گرد

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 13 آذر 1396

گالری دنا

گردآورنده: حمید جانی پور


مریم حسن پور

از این تکرار تلخ

نمایشگاه انفرادی چیدمان و عکس

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 22 آذر 1396

گالری دنا

گردآورنده: سیوا شهباز


یوریک کریم مسیحی

تهران، غیررسمی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 4 دی 1396