دستان +2 | پیش نگاه

دستان +۲

دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

اردیبهشت

دستان +۲


شقایق عربی و فریدون آو

ریشه ها

نمایشگاهی از آثار دو بعدی و سه بعدی

گشایش : 25 فروردین 1396

پایان : 15 اردیبهشت 1396