گالری دستان +2 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک ٨٢ | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه :4 تا 8 روزھای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

شهریور

گالری دستان +۲


پی بک

ابرکان (پیدایی)

نمایشگاه انفرادی چیدمان: (نقاشی، طراحی، حجم و انیمیشن)

گشایش : ١٣ مرداد ١٣٩۶

پایان : ١٠ شھریور ١٣٩۶