گالری دارگون | پیش نگاه

گالری دارگون

گالری دارگون

شریعتی | پایین تر از حسینیه ارشاد | خیابان کوشا | کوچه بدیعی | بن بست بشردوست | پلاک ۱۴ | تلفن : 22903649

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری دارگون


سیما افتخاری راد

نجوا های شبانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 25 مهر 1396

گالری دارگون


شهریار سیروس، پیام طالبی

فتوآرت ٢، ابيات

نمایشگاه دو نفره نقاشی و عکس

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 9 آبان 1396

آبان

گالری دارگون


رضا افسری، همایون تک، حسین چراغچی، رضا حسینی، یوسف شريف کاظمی، رضا عنصری، احمد منتظری رودباری

انتزاع خویشتن (با موضوع نگاه روانکاوانه به نقاشی آبستره)

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

آذر

گالری دارگون

آثار نقاشی مهرک قزوینی


موسیقی: شاهین قاسمی فر | ویدئو آرت: آرش رئیسیان

از آسمان به زمین 2

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 14 آذر 1396

گالری دارگون

برگزار کننده: گالری دارگون


کلام آهنگی از سیاوش دیهیمی

استند آپ تراژدی یک داستان، چند نقاش (نقاشی زنده روی بوم)

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 29 آذر 1396