خط سفید | پیش نگاه

خط سفید

خط سفید

خیابان ولیعصر | روبروی جام جم | کوچه پروین | پلاک 22 | تلفن : 22045245 | فکس: 26290313

ساعات بازدید : 4 تا 8:30

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.whitelinegallery.com

اردیبهشت

خط سفید


حکمت رحمانی

تب سبز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 11اردیبهشت 1396

خط سفید


افسون تاج، آیدا کبیری، پگاه محمدی، فرزانه اسماعیلی

هم نهادی پنهان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 25 اردیبهشت 1396

خرداد

خط سفید


علیرضا مسعودی

حیرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 8 خرداد 1396

خط سفید


افروز یثربی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 خرداد 1396

پایان : 17 خرداد 1396

خط سفید


وحيد احمدي طباطبايی، مائده ترکان، نیلوفر تیموری، الهه رضایی، فرناز زادمهدی، مریم کیانی، مطهره علم، مینا هاشمی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 29 خرداد 1396