گالری خط سفید | پیش نگاه

گالری خط سفید

گالری خط سفید

خیابان ولیعصر | روبروی جام جم | کوچه پروین | پلاک 22 | تلفن : 22045245

ساعات بازدید : 4 تا 8:30

افتتاحیه : 6 تا 10 گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.whitelinegallery.com

تیر

گالری خط سفید


شهره شیرزاد

صفحه دوم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 تیر 1396

پایان : 12 تیر 1396

گالری خط سفید

کیوریتور: پویا جمالی


همزمانی تصویری

نمایشگاه گروهی فتوآرت

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 26 تیر 1396