گالری جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴ | زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری جرجانی

گردآورنده: طلا رنجبران


زمان دگرگونه

نمایشگاه گروهی

گشایش : ۹ تیر 1396

پایان : 19 تیر 1396