ای جی | پیش نگاه

ای جی

ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه ها و جمعه ها 4 ـ 8 www.aggalerie.com

اردیبهشت

ای جی


پرنیان فردوسی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پایان : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

خرداد

ای جی


محمد حسن زاده ـ احمد مرادی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : ۵ خرداد ۱۳۹۶

پایان : ۲ تیر ۱۳۹۶