گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8 www.aggalerie.com

مهر

گالری ای جی


پیمان هوشمندزاده

خشک!

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 5 آبان 1396

آذر

گالری ای جی


برومبرگ و شانارین

طبع و فروش در ایران ممنوع است

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 27 بهمن 1396