گالری ای جی | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان ولیعصر | بالاتر از چهارراه پارک وی | خیابان پسیان | شماره ۳ | تلفن : 26851748

ساعات بازدید : 12 تا 8

پنج شنبه و جمعه : 4 تا 8 www.aggalerie.com

شهریور

گالری ای جی


علی مبصر

تمبرهای یک انقلاب

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

پایان : ۵ مهر ۱۳۹۶