ایوان | پیش نگاه

ایوان

ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

ایوان


احمد وکیلی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۱ اردیبهشت 1396

پایان : ۱۵ اردیبهشت 1396

ایوان

گردآورنده: بهنام کامرانی


پروفسور هرمز مه منش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۲۲ اردیبهشت 1396

پایان : ۵ خرداد 1396

خرداد

ایوان

گردآورنده: پرهام دیده ور


غلامحسین نامی، فریده لاشایی، پری یوش گنجی، یعقوب امدادیان، هایده زرین بال، عبدالحمید پازوکی، مریم سالور، ژیلاکامیاب، حسین ماهر، مصطفی دشتی، مصطفی دره باغی، ساسان نصیری

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : ۱۹ خرداد 1396

پایان : ۲ تیر 1396