گالری ایرانشهر | پیش نگاه

گالری ایرانشهر

گالری ایرانشهر

خیابان کریمخان | خیابان عضدی (آبان جنوبی) | خیابان سپند | پلاک 1/ 69 | شماره 3 | تلفن : 86036944

ساعات بازدید : یکشنبه تا چهارشنبه: 12 تا 8

پنجشنبه ها: 12 تا 7 جمعه ها: 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری ایرانشهر


نصرت الله مسلمیان

نمایشگاه نقاشی های نصرت الله مسلمیان و رونمایی ازکتاب صد نسخه ای هنرمند

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 1 آبان 1396