اُ | پیش نگاه

اُ

اُ

خیابان ویلا (نجات الهی) | کوچه خسرو | پلاک ۴۶ | تلفن : 88922028

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲ تا ۸

جمعه ۴ تا ۹ گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

اُ


نیلوفر لهراسبی

نمایشگاه انفرادی طراحی و چیدمان

گشایش : ۱ اردیبهشت 1396

پایان : ۱۲ اردیبهشت 1396

اُ


امید بازماندگان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۱۵ اردیبهشت 1396

پایان : ۲۷ اردیبهشت 1396

خرداد

اُ


الهام یزدانیان

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : ۲۹ اردیبهشت 1396

پایان : ۹ خرداد 1396

اُ


زهرا ایمانی

نمایشگاه انفرادی پارچه

گشایش : ۱۲ خرداد 1396

پایان : ۳۰ خرداد 1396