گالری اُ | پیش نگاه

گالری اُ

گالری اُ

خیابان ویلا (نجات الهی) | کوچه خسرو | پلاک ۴۶ | تلفن : 88922028

ساعات بازدید : 12 تا 8

جمعه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ogallery.net

تیر

گالری اُ


مصطفی حمیدی

دروغ و آشفتگی

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : ۹ تیر 1396

پایان : ۲۰ تیر 1396

گالری اُ


امین طلاچیان

قطعه ۴۱

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : ۲۳ تیر 1396

پایان : ۳ مرداد 1396

مرداد

گالری اُ


شهرزاد جهان، مونا مطهریان،‌ پریناز شفیع‌زاده

3 در 3 (1)

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۶ مرداد 1396

پایان : ۱۷ مرداد 1396

گالری اُ


آذرخش عسگری، پگاه رجامند، مریم رضوی

3 در 3 (2)

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۲۰ مرداد 1396

پایان : ۳۱ مرداد 1396