افرند | پیش نگاه

افرند

افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خیابان 19 (جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه ها : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

افرند


مجتبا سیادتی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 26 اردیبهشت 1396

افرند


گیتا مه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 12 خرداد 1396