گالری افرند | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 4 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.afrandgallery.com

مهر

گالری افرند


نمایشگاه گروهی حجم

چمدان

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 28 مهر 1396

آبان

گالری افرند


اسماعیل شیشه گران

شاید آخرین

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 26 آبان 1396

آذر

گالری افرند


فرهاد (محمد رضا) ایزد خواه

مرزها و راز ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 24 آذر 1396