گالری اثر | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 8 عصر

جمعه ها: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.assarartgallery.com

مهر

گالری اثر


نمايش مجموعه اى از مژگان بختيارى

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 5 آبان 1396

آبان

گالری اثر


علیرضا آدم بکان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 10 آذر 1396

آذر

گالری اثر


مجتبی تاجیک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 آذر 1396

پایان : 8 دی 1396