آریا | پیش نگاه

آریا

آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : روزهای عادی 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها 4 تا 8 گالری همه روزه باز است.

اردیبهشت

آریا


شهاب طایفه مهاجر

نمایشگاه انفرادی نقاشی ،گراوور و مجسمه

گشایش : 25 فروردین 1396

پایان : 5 اردیبهشت 1396

آریا


مرتضی اسدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 اردیبهشت 1396

پایان : 18 اردیبهشت 1396

آریا


فرهاد فروتنیان

نمایشگاه انفرادی طراحی های چوبی و نقش

گشایش : 22 اردیبهشت 1396

پایان : 10 خرداد 1396

خرداد

آریا


نسرین نجفی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 خرداد 1396

پایان : 29 خرداد 1396