گالری آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است. ariagallery-artclasses.com

مهر

گالری آریا


یاری استوانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 1 آبان 1396

آبان

گالری آریا


" آثار کوچک، استادان بزرگ "

نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی و چاپ

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 30 آبان 1396

آذر

گالری آریا


آریو فرضی

حصار تپه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 13 آذر 1396