گالری آریا | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است. ariagallery-artclasses.com

تیر

گالری آریا


عاطفه جرنده ای

به صد صورت جهان را می نمایی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 9 تیر 1396

پایان : 20 تیر 1396

گالری آریا


سونالیکا وکیلی

اتوبیوگرافی/ سال سی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 23 تیر 1396

پایان : 30 تیر 1396