گالری آرته | پیش نگاه

گالری آرته

گالری آرته

ونک | خیابان ملاصدرا | شیخ بهائی جنوبی | پایین تر از پل همت | بلوار علی خانی | 20متری گلستان |12متری دوم | پلاک3 | تلفن : 88031652

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.artegallery.ir

تیر

گالری آرته


سارا ساسانی

ویرانی

نمایشگاه انفرادی عکاسی و چیدمان

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 22 تیر 1396

گالری آرته


محمد باباکوهی

مزرعه حیوانات

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 تیر 1396

پایان : 1 مرداد 1396

شهریور

گالری آرته


نیروان رضایی

آبستره در جاده

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 12 شهریور 136

گالری آرته

به انتخاب: حامد دهقان


نمایشگاه گروهی/رسانه های مختلف

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 26 شهریور 1396