آتبین | پیش نگاه

آتبین

آتبین

خیابان ولیعصر | ضلع جنوب چهارراه پارک وی | کوچه خاکزاد | پلاک 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است.

اردیبهشت

آتبین


ناصر اویسی

مجموعه ای از آثار

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 12 اردیبهشت 1396

آتبین


مهرناز غفوری و حسین شاه طاهری

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 26 اردیبهشت 1396

خرداد

آتبین


رضا رزم

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 اردیبهشت 1396

پایان : 9 خرداد 1396