گالری آب انبار | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بور بور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک 2 | تلفن : 88860703

ساعات بازدید : 12 تا 8

افتتاحیه :3 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.ab-anbar.com

شهریور

گالری آب انبار


محمد غزالی

بد و بدتر

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 13 مهر 1396