۲۶ | پیش نگاه

۲۶

۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

۲۶


کوچه های تهران

نمایشگاه گروهی چاپ دستی
* با داوری احمد وکیلی

گشایش : 5 تیر 1394

پایان : 24 تیر 1394