گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

دی

گالری گلستان


مریم زندی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 9 دی 1394

گالری گلستان


آریو فرضی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 16 دی 1394

گالری گلستان


هومن نصیری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 23 دی 1394

گالری گلستان


مینا محمدی سرشت

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 30 دی 1394

بهمن

گالری گلستان


تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه زیور آلات

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 7 بهمن 1394

گالری گلستان


مهدی گوران سوادکوهی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 14 بهمن 1394

گالری گلستان


لاله آیتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 28 بهمن 1394

اسفند

گالری گلستان


گلناز قدیری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 5 اسفند 1394

گالری گلستان


رضا قره باغی

نمایشگاه مجسمه

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 12 اسفند 1394

گالری گلستان


نازنین مولایی

نمایشگاه زیور

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 19 اسفند 1394