گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

دی

گالری گلستان


رویا حسینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 10 دی 1393

گالری گلستان


بهمن نیکو

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 17 دی 1393

گالری گلستان


نادر داوودی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 24 دی 1393

گالری گلستان


مرتضی خسروی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 1 بهمن 1393

بهمن

گالری گلستان


پدرام لسانی

زندگی ساده است

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 8 بهمن 1393

گالری گلستان


سپیده مهربان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری گلستان


دانیال زیرک، فاطمه جلالی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی زیورآلات

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 21 بهمن 1393

گالری گلستان


سیامک دل زنده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 29 بهمن 1393

اسفند

گالری گلستان


شمس الدین غازی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 6 اسفند 1393

گالری گلستان


تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه زیورها

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 20 اسفند 1393