گالری ۲۶ | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.gallery-26.com

تیر ماه

گالری ۲۶


علی بابایی زاد

تمنوس

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 11 تیر 1395

پایان : 23 تیر 1395

مرداد ماه

گالری ۲۶


فتانه فروغی

جایی که گل ها هوا را مطبوع می کنند.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 مرداد 1395

پایان : 13 مرداد 1395

گالری ۲۶


لیندا آهنی

گمشده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 مرداد 1395

پایان : 27 مرداد 1395

شهریور ماه

گالری ۲۶


شاگردان بابک اطمینانی

تجربه های کوچک رنگی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 24 شهریور 1395

گالری ۲۶


محمد فروزنده

زمینِ بازی

نمایشگاه انفرادی
فتو مونتاژ و حجم

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 31 شهریور 1395