۲۶ | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.gallery-26.com

مهر

گالری ۲۶


پرنیان امیدی

آنتروپی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 مهر 1395

پایان : 14 مهر 1395

گالری ۲۶


نیلوفر ساسانی

آشویتس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 5 آبان 1395

آبان

گالری ۲۶


مرتضی اردلان

تنیدگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 19 آبان 1395

گالری ۲۶


ولی محمدی

اسطوره های امروزی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 3 آذر 1395

آذر

گالری ۲۶


هلنا دشت گل

نقاشی خوانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آذر 1395

پایان : 24 آذر 1395

گالری ۲۶


شیوا سرلک

لابیرنت

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 26 آذر 1395

پایان : 1 دی 1395