گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

تیر ماه

گالری گلستان


سوسن مستوفی

نمایشگاه زیورها

گشایش : 18 تیر 1395

پایان : 23 تیر 1395

مرداد ماه

گالری گلستان


لیلا شریف

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 مرداد 1395

پایان : 3 شهریور 1395

شهریور ماه

گالری گلستان


مژگان خسروی

نمایشگاه مجسمه

گشایش : 5 شهریور 1395

پایان : 10 شهریور 1395

گالری گلستان


رضا جهانمردی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 12 شهریور 1395

پایان : 17 شهریور 1395

گالری گلستان


مهدی منصوری

نمایشگاه عکس

گشایش : 19 شهریور 1395

پایان : 24 شهریور 1395

گالری گلستان


نیما بالازاده

آویشن تقوی شعار

نمایشگاه عکس

گشایش : 26 شهریور 1395

پایان : 31 شهریور 1395