گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

بهمن ماه

گالری گلستان


شهرام کریمی

نمایشگاه انفرادی آثار

این نمایشگاه بصورت آنلاین در وبسایت گالری گلستان برگزار میشود

گشایش : 10 بهمن 1399

پایان : 29 بهمن 1399